Protocol Klantbehandeling

Voor de uitvoering van onze taken vinden wij het belangrijk om op een goede en prettige manier met onze klanten om te gaan. In dit protocol "klantbehandeling" staat wat u van ons mag verwachten en wat wij ook van u verwachten.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Wij behandelen iedere klant vriendelijk en respectvol.
 • Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.
 • Wij behandelen uw vraag/aanvraag binnen de wettelijke termijn.
 • Wij geven u op vragen die via de algemene mail binnenkomen binnen 5 werkdagen een reactie.
 • Wij komen gemaakte afspraken na.
 • Wij accepteren geen attenties van klanten.
 • Wij accepteren geen bedreigingen, fysiek geweld, beledigingen en ander ongewenst gedrag.

Wat verwachten wij van u?

 • U behandelt onze medewerkers respectvol.
 • U komt gemaakte afspraken na en verschijnt op tijd op een afspraak.
 • U geeft op tijd door als u niet op een afspraak kunt komen.
 • U geeft altijd de noodzakelijke informatie door om uw vraag/aanvraag te behandelen.
 • U verleent alle medewerking die van u gevraagd wordt en die nodig is om uw vraag/aanvraag te behandelen.

Niet goed behandeld?

Als u vindt dat u door één van onze medewerkers niet goed bent behandeld dan kunt u een formele klacht indienen. Voor het indienen van een klacht heeft de ISD Bollentreek de folder "klacht of bezwaarschrift indienen" beschikbaar.

Contact met de ISD Bollenstreek

Kantooradres:
Hobahostraat 92, 2161 HE Lisse (geen bezoekadres/alleen op afspraak)

Postadres:
Postbus 255, 2160 AG Lisse

Telefoon (gratis):
(0800) 95 67 000 (op iedere werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur)

Fax: (0252) 345 077
E-mail: info@isdbollenstreek.nl
Website: www.isdbollenstreek.nl

Voor een persoonlijk bezoek kunt u terecht bij Voor ieder 1 van uw woonplaats. De actuele openingstijden en adresgegevens van Voor ieder 1 in uw woonplaats vindt u op www.voorieder1.nl

Bekijk alle contactinformatie op onze contactpagina.