2018-27 Hoogte eigen bijdrage Wmo 2019

Vanaf 2019 wijzigt de eigen bijdrage voor voorzieningen die u via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) ontvangt.

Huidige berekening eigen bijdrage

Als u nu een voorziening via de Wmo hebt, dan betaalt  u een eigen bijdrage voor deze voorziening (met uitzondering van een rolstoel). De hoogte van uw eigen bijdrage is nu afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Eigen bijdrage vanaf 2019

Vanaf 2019 is de hoogte van uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per vier weken. Het maakt daarbij niet uit hoeveel voorzieningen u hebt via de Wmo. De eigen bijdrage geldt voor zorg in natura en voor een Persoonsgebonden budget. Voor een rolstoel geldt ook in 2019 geen eigen bijdrage.

Als de kosten van uw voorziening(en) lager zijn dan € 17,50 per 4 weken dan is uw eigen bijdrage gelijk aan de kosten en betaalt u minder dan € 17,50 per vier weken. Op 31 december 2018 start de eerste hulpperiode voor 2019 en dat betekent dat de nieuwe eigen bijdrage vanaf 31 december 2018 ingaat.

Wie geen eigen bijdrage

Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen in 2019 geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Ook de hoogte van hun inkomen en/of vermogen hebben geen invloed op de eigen bijdrage.

Voor welke voorzieningen wijzigt de eigen bijdrage

De wijziging van de hoogte van de eigen bijdrage geldt voor de Wmo voorzieningen:
hulp bij het huishouden, vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en begeleiding.

Voor welke voorzieningen wijzigt de eigen bijdrage niet

Voor de voorziening Wmo beschermd wonen geldt de maximale eigen bijdrage van € 17,50 per 4 weken niet, omdat deze op dezelfde manier berekend wordt als de Wlz (Wet langdurige zorg). Voor deze voorziening blijft de eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Brief CAK

Het CAK berekent en int uw eigen bijdrage. Als u op dit moment een voorziening van de Wmo hebt dan krijgt u van het CAK een brief over de wijziging en de hoogte van uw eigen bijdrage in 2019.

Vragen/meer informatie

Voor algemene informatie over uw eigen bijdrage en de Wmo kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Voor informatie over de hoogte van uw eigen bijdrage en facturen kunt u terecht bij het CAK.

Bereikbaarheid ISD

Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/sociaal team/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Bereikbaarheid CAK

Telefoon: (0800) 1925
Website: http://www.hetcak.nl

Uitgelicht

Volg ons