2018-19 Steun voor ondernemers

Kan ik als ondernemer steun krijgen van de ISD?

Ja, de ISD voert het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) uit. Daardoor kan de ISD startende en bestaande ondernemers of ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf financieel helpen. Het doel is dat u als ondernemer voor uw eigen inkomen kunt zorgen. Of dat u uw bedrijf verantwoord kunt beëindigen.

Mogelijkheden

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, is het volgende mogelijk:

  • Een rentedragend bedrijfskrediet bij (door)start of schuldsanering
  • Een aanvullende uitkering op uw inkomen
  • Begeleiding
  • Hulp bij fiscale afwikkeling van uw bedrijf
  • Kwijtschelding deel van de rente en/of lening

Inloopspreekuur zelfstandigen

De ISD organiseert samen met het Ondernemersklankbord regio Rijnland (OKB) voor inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen een inloopspreekuur voor zelfstandigen. Het inloopspreekuur is iedere twee weken (in de even weken) op dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur op het kantoor van de ISD in Lisse. Tijdens dit spreekuur is een consulent van de ISD en een adviseur van het OKB aanwezig.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Bbz en het inloopspreekuur kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek. Naast de website van de ISD Bollenstreek vindt u ook meer informatie op: www.szw.nl, www.kvk.nl, www.ondernemersklankbord.nl, www.imk.nl, www.st-ab.nl, www.btbedrijfsadvies.nl en www.fba-adviesgroep.nl.

Bereikbaarheid ISD

Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl
Per mail: info@isdbollenstreek.nl 
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het sociaal team/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Uitgelicht

Volg ons