2018-14 Nieuwe bedragen 1 juli 2018

Welke bedragen wijzigen per 1 juli 2018?

Per 1 juli 2018 wijzigt een aantal bedragen van de Participatiewet (PW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

De belangrijkste wijziging is dat de hoogte van de maandelijkse uitkering voor levensonderhoud wijzigt.

Hebt u een uitkering?

Als u een uitkering via de PW, IOAW, IOAZ of Bbz hebt, dan is uw uitkering over de maand juli 2018 iets hoger. De ISD betaalt begin augustus uw uitkering over de maand juli en verwerkt automatisch de nieuwe bedragen. 

Folders en nieuwe bedragen

De actuele folders en nieuwe bedragen staan vanaf 2 juli 2018 op de website van de ISD Bollenstreek.

Vragen/meer informatie

Voor meer informatie over de nieuwe bedragen en de folders kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. 

Bereikbaarheid ISD

Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het sociaal/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Uitgelicht

Volg ons