2018-11 Uitbetaling vakantiegeld

Ik heb een bijstandsuitkering. Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld over het afgelopen jaar op mijn rekening gestort?

De ISD Bollenstreek maakt uw vakantiegeld op 12 juni 2018 aan u over. Als er geen bijzonderheden op u van toepassing zijn staat het vakantiegeld uiterlijk 13 juni 2018 op uw rekening. Zijn er wel bijzonderheden, dan staat het vakantiegeld later op uw rekening. De uitbetaling van het vakantiegeld geldt ook als u een IOAZ/IOAW uitkering hebt.

Meer informatie

Voor vragen over uw uitkering of vakantiegeld kunt u contact opnemen met de ISD Bollenstreek.

Bereikbaarheid ISD Bollenstreek

Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het sociaal team/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Uitgelicht

Volg ons