2018-10 Woonkostentoeslag

Ik heb onvoldoende geld om mijn hoge huur te betalen en ik krijg geen huurtoeslag. Kan ik via de ISD een financiële bijdrage krijgen?

Ja, dat is in bepaalde situaties tijdelijk mogelijk.

Voor wie?

Als u in een huurhuis woont, kunt u meestal huurtoeslag krijgen. U krijgt alleen huurtoeslag als uw huur niet hoger is dan een bepaald bedrag. Wij noemen dit de grens van de huurtoeslag. Is uw huur hoger dan de grens van de huurtoeslag, maar hebt u niet genoeg geld om zelf de huur te betalen? En bent u buiten uw schuld in deze situatie gekomen? Dan kunt u mogelijk tijdelijk een woonkostentoeslag krijgen.

Wat kunt u krijgen?

De hoogte van de woonkostentoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie. Om uw woonkostentoeslag te berekenen houden wij rekening met:

  • uw woonkosten
  • uw inkomen en vermogen
  • de grens van de huurtoeslag (huidige bedrag € 710,68).
Goedkoper wonen en periode woonkostentoeslag

Als u een woonkostentoeslag nodig hebt dan woont u op basis van uw financiële situatie te duur. Als u voldoet aan de voorwaarden krijgt u de woonkostentoeslag voor maximaal zes maanden. U hebt zes maanden de tijd om een goedkopere woning te vinden. Deze periode van zes maanden kan maximaal één keer verlengd worden met maximaal zes maanden als er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Vakantiewoning of recreatiewoning

Huurt u een vakantie- of recreatiewoning en krijgt u hiervoor huurtoeslag? Vanaf 1 april 2018 is huurtoeslag niet meer mogelijk en vordert de Belastingdienst dat bedrag terug. We adviseren u voor verdere vragen en informatie hierover contact op te nemen met de Belastingdienst.

Koopwoning

Huiseigenaren hebben geen recht op huurtoeslag. Hebt u een eigen huis, maar niet genoeg geld om uw woonkosten te betalen? En bent u buiten uw eigen schuld in deze situatie gekomen? Soms kunt u dan van de ISD Bollenstreek tijdelijk een woonkostentoeslag voor een bijdrage in de hypotheekrente krijgen.
Dit kan als u door omstandigheden plotseling een veel lager inkomen hebt dan voorheen.

Hoe aanvragen?

U kunt via het aanvraagformulier bijzondere bijstand een woonkostentoeslag aanvragen. Op het aanvraagformulier bijzondere bijstand staat welke informatie wij van u nodig hebben.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen over de woonkostentoeslag kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.

Bereikbaarheid ISD

Telefoon : (0800) 95 67 000 (gratis)
Website : www.isdbollenstreek.nl 
E-mail  : info@isdbollenstreek.nl   
Persoonlijk : bezoek aan het lokaal loket/het sociaal team/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Uitgelicht

Volg ons