2018-01 Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u voor sommige dingen extra geld krijgen. Om u te helpen uw weg te vinden in de vele regels heeft de ISD per gemeente de brochure ‘Extra geld, meer zelfstandigheid’ beschikbaar. Hierin staan alle regelingen voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen. In deze brochure kunt u vinden waarvoor en hoe u dit extra geld kunt aanvragen.

Voor de meeste regelingen uit de brochure kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek, maar soms ook bij uw eigen gemeente. In de brochure staat precies waar u moet zijn.

Indeling

De brochure bestaat uit vijf hoofdstukken:

Algemeen

Hier vindt u informatie over bijzondere bijstand en hoe u deze kunt aanvragen. En algemene informatie over de ISD Bollenstreek. Wat kunnen wij voor u betekenen?

Geld

Dit hoofdstuk gaat over geld en inkomen. Hoe kunnen wij u bijvoorbeeld helpen uw budget beter te beheren? Of u hebt een advocaat nodig, maar kunt die niet betalen. Over deze en andere regelingen vindt u hier uitleg.

Gemeente

Iedere gemeente heeft naast de regelingen van de ISD ook een aantal eigen regelingen. In dit hoofdstuk worden die voor uw gemeente toegelicht. 

Bedragen

Wat is een laag inkomen? Hoe hoog mag mijn eigen vermogen zijn? U vindt het allemaal in dit hoofdstuk.

Adressen

Hier vindt u een lijst met belangrijke adressen.

Waar vindt u de brochure?

U kunt de brochure downloaden op de website van de ISD Bollenstreek, www.isdbollenstreek.nl (onder folders/minimabeleid).
Bent u niet in het bezit van een computer of hebt u geen internet? Dan kunt u bij het loket van uw gemeente de brochure  inzien of een kopie krijgen.

Bereikbaarheid ISD

Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Uitgelicht

Volg ons