Sociaal Medische Indicatie (SMI) voor kinderopvang

Voor SMI kunnen komen gezinnen in aanmerking die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat maar één van de ouders werkt, terwijl de andere ouder om sociale en /of medische redenen tijdelijk niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. Kinderopvang kan dan een (tijdelijke) oplossing bieden om de ouders te ontlasten en/of de ontwikkeling van het kind niet te schaden.

Meer informatie

Uitgelicht

Volg ons