Wanneer kunt u gebruik maken van bijzondere bijstand?

U kunt in de volgende situaties een beroep doen op de bijzondere bijstand:

  1. U maakt kosten waarvan u kunt aantonen dat ze noodzakelijk zijn. Bovendien komen de kosten voort uit bijzondere individuele omstandigheden, èn
     
  2. Er is geen voorliggende voorziening waaruit de kosten geheel of gedeeltelijk kunnen worden voldaan, èn
     
  3. U kunt de kosten niet betalen uit uw inkomen, vermogen, individuele inkomenstoeslag of individuele studietoeslag
     
Toelichting bij 1

U maakt de kosten echt en u kunt dat niet uitstellen (waardoor u meer tijd hebt om voor de kosten te reserveren). De vraag of de kosten in uw individuele geval bijzonder zijn is afhankelijk van uw situatie.

Toelichting bij 2

Een voorliggende voorziening is elke voorziening buiten de Participatiewet waarop u aanspraak kunt maken om in de kosten te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan een (aanvullende) zorgverzekering.

Toelichting bij 3

Het gaat hierbij om uw draagkracht. Draagkracht is dat deel van uw inkomen en vermogen dat u moet gebruiken om kosten te betalen. We gaan dan uit van de helft van wat u verdient boven 110% van het minimuminkomen. Draagkracht uit vermogen betekent dat u uw spaargeld moet gebruiken om de kosten te betalen. Niet al uw spaargeld, u mag in de regel een bedrag ter hoogte van één maand uitkering voor gehuwden of een alleenstaande (afhankelijk van uw situatie) behouden. De rest van uw spaargeld moet u gebruiken om in de kosten te voorzien.

Als u van ons een Persoonsondersteunend budget (POB) of een inspanningspremie hebt ontvangen, gaan wij ervan uit dat u dit bedrag gebruikt om in de bijzondere kosten te voorzien. Dit geldt ook voor de individuele studietoeslag.

 

Uitgelicht

Volg ons