Voor wie is bijzondere bijstand bedoeld?

Bijzondere bijstand is er voor iedereen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau die weinig of geen eigen vermogen hebben.

Dus ook voor mensen met een laag salaris of bijvoorbeeld een WAJONG-uitkering of een AOW-uitkering. Van jongeren tot 21 jaar wordt verwacht dat ze eerst een beroep doen op hun ouders (de zogenaamde onderhoudsplicht). Als ook de ouders een laag inkomen hebben, kunnen jongeren tussen de 18 en 21 jaar wel recht hebben op bijzondere bijstand.

Uitgelicht

Volg ons