Voor wie is POB bedoeld?

 • Personen die fulltime werken
   
 • Personen die werken naar vermogen, aangevuld met een gedeeltelijke uitkering. Hiermee wordt bedoeld dat als u gedeeltelijk ontheven bent voor de arbeidsverplichting, u de uren die u kunt werken ook werkt
   
 • Uitkeringsgerechtigden die volledig zijn ontheven van de arbeidsverplichtingen (dus ook voor personen met een WAO/WIZ/ZW/Wajong-uitkering).
   

Verder moet u:

 • 21 jaar of ouder zijn, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
   
 • Op het moment van aanvraag en gedurende 12 maanden daarvoor een inkomen hebben gehad tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm  inclusief de kostendelersnorm
   
 • Op het moment van aanvraag en gedurende 12 maanden daarvoor weinig vermogen hebben (gehad)
   
 • Geen uitzicht op inkomensverbetering hebben.

Uitgelicht

Volg ons