Sociaal Medische Indicatie - kinderopvang

Voor Sociaal Medische Indicatie (SMI) komen gezinnen in aanmerking die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag

Bijvoorbeeld omdat maar één van de ouders werkt, terwijl de andere ouder om sociale en /of medische redenen tijdelijk niet in staat is om voor de kinderen te zorgen. Kinderopvang kan dan een (tijdelijke) oplossing bieden om de ouders te ontlasten en/of de ontwikkeling van het kind niet te schaden.

Aanvragen gaan via de bijzondere bijstand

Meer informatie