Persoonsondersteunend budget of inspanningspremie

Het Persoonsondersteunend budget (POB) en de inspanningspremie zijn bedoeld als inkomensondersteuning voor mensen die al langer leven van een laag inkomen en vermogen.

Behoort u tot de beschreven doelgroep dan kunt u jaarlijks een Persoonsondersteunend budget (POB) of inspanningspremie aanvragen. We verwachten van u dat u dit bedrag verantwoord gebruikt voor noodzakelijke bestaanskosten.

Voor wie is de inspanningspremie?

De doelgroep van de Inspanningspremie bestaat uit personen met een uitkering (PW, IOAW en IOAZ) én de arbeidsverplichting.

Verder moet u:

 • 27 jaar of ouder zijn maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
   
 • Op het moment van aanvraag en gedurende 12 maanden daarvoor een uitkering hebben gehad op grond van de PW, IOAW of IOAZ
   
 • Op het moment van aanvraag en gedurende 12 maanden daarvoor weinig vermogen hebben (gehad)
   
 • Uitzicht hebben op inkomensverbetering (u hebt uitzicht op inkomensverbetering als u bijvoorbeeld niet (volledig) bent ontheven van de arbeidsverplichting en nog niet werkt)
   
 • Zich hebben ingespannen om aan de arbeidsverplichtingen te voldoen; de afgelopen 12 maanden hebt u in ieder geval geen maatregel gekregen als gevolg van het schenden van de arbeidsverplichting
Voor wie is het Persoonsondersteunend budget?
 • Personen die fulltime werken
   
 • Personen die werken naar vermogen, aangevuld met een gedeeltelijke uitkering. Hiermee wordt bedoeld dat als u gedeeltelijk ontheven bent voor de arbeidsverplichting, u de uren die u kunt werken ook werkt
   
 • Uitkeringsgerechtigden die volledig zijn ontheven van de arbeidsverplichtingen (dus ook voor personen met een WAO/WIZ/ZW/Wajong-uitkering).
   

Verder moet u:

 • 21 jaar of ouder zijn, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
   
 • Op het moment van aanvraag en gedurende 12 maanden daarvoor een inkomen hebben gehad tot 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm  inclusief de kostendelersnorm
   
 • Op het moment van aanvraag en gedurende 12 maanden daarvoor weinig vermogen hebben (gehad)
   
 • Geen uitzicht op inkomensverbetering hebben.
Hoogte van POB of inspanningspremie?

Kijk op onze pagina 'Actuele bedragen' voor de actuele bedragen.

Hoe kan ik een POB of inspanningspremie aanvragen?

Als u denkt in aanmerking te komen voor een POB of inspanningspremie, dan kunt u voor het aanvraagformulier terecht bij de ISD Bollenstreek.