Energietoeslag

De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. Deze toeslag is bedoeld om de stijgende energielasten te betalen.

Voor 2023 bestaat de energietoeslag voor de inwoners uit de ISD gemeenten uit twee delen. Deel 1 is een bedrag van totaal € 500,- en kon tot 1 mei 2023 aangevraagd worden. Deel 2 is een bedrag van totaal € 800,- en betaalt de ISD in vier termijnen van € 200,- .

Update 27 november 2023
Inwoners die automatisch voor deel 2 in aanmerking komen en geen uitkering PW hebben, krijgen dinsdag 28 november 2023 de eerste termijn van € 200,- op hun rekening. Voor mensen in budgetbeheer gaat het naar rekening van de budgetbeheerder. Deze week verstuurt de ISD de toekenningsbrieven, daarin staat ook informatie over de betaling van de overige termijnen.  

Deel 2 automatisch ontvangen of aanvragen?

Klik op de onderstaande vragen voor informatie over uw situatie.

Energietoeslag 2023 deel 1 ontvangen?

Als u de energietoeslag 2023 deel 1 hebt ontvangen, dan hoeft u niets te doen. U krijgt uiterlijk 30 november 2023 van de ISD een brief. In die brief staat dat u de energietoeslag 2023 deel 2 krijgt in vier termijnen van € 200,- en daarin staat ook wanneer de ISD deze termijnen betaald.

Hebt u een bijstandsuitkering op 18 oktober 2023?

Dan hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch de energietoeslag 2023 deel 2 en een brief van de ISD. De ISD betaalt in oktober 2023 de eerste termijn aan u uit.

Hebt u een bijstandsaanvulling via de SVB?

Bent u pensioengerechtigd en ontving u van de SVB op een bijstandsaanvulling (AIO)? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch de energietoeslag 2023 en een brief van de ISD.

Voor wie gaat het niet automatisch?

Automatisch energietoeslag ontvangen geldt niet voor inwoners die:

 • niet meer in de ISD gemeenten wonen;
 • overleden zijn; ​​​​​​
 • of die op basis van de controle op het inkomen een te hoog inkomen hebben.

De ISD maakt gebruik van de controle van het Inlichtingenbureau. Die controle is niet nodig voor inwoners die van de ISD een uitkering hebben.

Energietoeslag 2023 deel 1 ontvangen, maar geen brief ISD?

U krijgt uiterlijk 30 november 2023 een brief of u voor de energietoeslag 2023 deel 2 in aanmerking komt. Hebt u op 1 december 2023 geen brief ontvangen en voldoet u wel aan de voorwaarden? Dan adviseren wij u zelf een aanvraag in te dienen.

Energietoeslag 2023 deel 1 niet ontvangen/aangevraagd?

Het kan zijn dat u voor de energietoeslag 2023 deel 1 niet in aanmerking kwam, maar mogelijk wel voor de energietoeslag 2023 deel 2. Hieronder vindt u de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Goedendag, ik wil de energietoeslag aanvragen.

Energietoeslag 2023 deel 2 aanvragen?

U kunt de energietoeslag 2023 deel 2 aanvragen. U kunt het formulier op papier hieronder downloaden. Het digitale formulier is binnenkort beschikbaar.

Digitaal aanvragen  Download het formulier

Hoogte energietoeslag deel 2

De energietoeslag deel 2 is totaal € 800,- per huishouden. De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van € 200,-.

Voorwaarden

Alle huishoudens die voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen de energietoeslag zelf aanvragen.

 • U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen.
 • Uw inkomen is maximaal 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. En dat geldt voor de maand voorafgaand aan uw aanvraag.
  (Voorbeeld: u vraagt de energietoeslag in de maand december 2023 aan, dan kijken we naar uw inkomen over de maand november).
 • U voert een zelfstandig huishouden.
 • U hebt van de ISD of andere gemeente nog geen energietoeslag 2023 ontvangen.
 • Per huishouden is één keer de energietoeslag mogelijk.
 • U vraagt de energietoeslag aan tussen 1 november 2023 en 1 juli 2024.

​​Hoogte bijstandsnorm 130%

Let op! Het vermogen telt niet mee bij de energietoeslag.

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 2.149,46

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.502,53

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.502,53

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 2.276,85

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.676,71

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.676,71

Meer informatie? Lees de meest gestelde vragen.

Handig om te weten

Wij hebben de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. 

Wie komen niet in aanmerking voor de energietoeslag?
 • Mensen die wonen in een instelling 
 • 18-20 jarigen
 • Studenten (dit gaat via DUO)
 • Dak- en thuislozen
Hoe gaan we om met de kostendelersnorm?

Als u geen zelfstandige huishouding hebt, hebt u in principe geen recht op de energietoeslag. In geval van kostendelers betaalt de ISD de energietoeslag in principe aan de hoofdbewoner.

Hoge energiekosten door ziekte/beperking en hoger inkomen?

Bent u langer dan zes maanden chronisch ziek of hebt u beperking? Zijn uw energiekosten daardoor gestegen/hoog? En is de hoogte van het energieverbruik hoger dan het prijsplafond en kunt u de kosten niet zelf betalen? Dan komt u mogelijk wel in aanmerking voor de energietoeslag deel 2. U kunt dat op het aanvraagformulier aangeven.

Maatwerkbudget

Voor uitzonderlijke situaties heeft de ISD een maatwerkbudget beschikbaar om inwoners met een hoger inkomen dan 130% van het sociaal minimum en die door de hoge energielasten in de financiële problemen komen/zijn gekomen de energietoeslag toe te kennen. Het gaat hierbij om maatwerk. Op het aanvraagformulier kunt u gemotiveerd aangeven waarom u hiervoor in aanmerking wenst te komen. 

Zit u in de schuldregeling en is het inkomen boven de 130%?

Bij de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen of de Wet Sanering Natuurlijke Personen gaat het om het beschikbaar inkomen dat u hebt. Als dat maximaal 130 % van de bijstandsnorm is, dan komt u ook in aanmerking. De energietoeslag is specifiek bestemd voor de betaling van de energiekosten en wordt niet verdeeld onder andere schuldeisers.

Krijgt u een ontvangstbevestiging?

Ja, u ontvangt een ontvangstbevestiging. Hebt u de aanvraag digitaal gedaan, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Let op! Deze kan in de spam-box terechtkomen.

Hebt u een aanvraag op papier gedaan? Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Extra financiële hulp

Voor vragen kunt u iedere maandagochtend tussen 10.00 uur – 12.00 uur zonder afspraak terecht bij het Budgetinformatiepunt van de ISD Bollenstreek. Ook staat er onder de kop "Schulden" informatie over de mogelijkheden die de ISD Bollenstreek biedt.