Energietoeslag

De energietoeslag 2023 is de toeslag die de regering heeft toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. Deze toeslag is bedoeld om de stijgende energielasten te betalen.

Voor 2023 bestaat de energietoeslag voor de inwoners uit de ISD gemeenten uit twee delen. Deel 1 is een bedrag van totaal € 500,- en kon tot 1 mei 2023 aangevraagd worden. Deel 2 is een bedrag van totaal € 800,- en betaalt de ISD in vier termijnen van € 200,- .

U kunt de energietoeslag 2023 deel 2 aanvragen tot 1 juli 2024. 

Digitaal aanvragen  Download het formulier

Hoogte energietoeslag deel 2

De energietoeslag deel 2 is totaal € 800,- per huishouden. De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van € 200,-.

Voorwaarden

Alle huishoudens die voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen de energietoeslag zelf aanvragen.

 • U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen.
 • Uw inkomen is maximaal 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. En dat geldt voor de maand voorafgaand aan uw aanvraag.
  (Voorbeeld: u vraagt de energietoeslag in de maand december 2023 aan, dan kijken we naar uw inkomen over de maand november).
 • U voert een zelfstandig huishouden.
 • U hebt van de ISD of andere gemeente nog geen energietoeslag 2023 ontvangen.
 • Per huishouden is één keer de energietoeslag mogelijk.
 • U vraagt de energietoeslag aan tussen 1 november 2023 en 1 juli 2024.

​​Hoogte bijstandsnorm 130%

Let op! Het vermogen telt niet mee bij de energietoeslag.

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 2.265,04

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.585,53

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.585,53

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 2.386,42

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.760,81

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.760,81

Goedendag, ik wil de energietoeslag aanvragen.

Handig om te weten

Wij hebben de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. 

Energietoeslag 2023 deel 1 ontvangen?

Als u de energietoeslag 2023 deel 1 hebt ontvangen, dan hoeft u niets te doen. U krijgt uiterlijk 30 november 2023 van de ISD een brief. In die brief staat dat u de energietoeslag 2023 deel 2 krijgt in vier termijnen van € 200,- en daarin staat ook wanneer de ISD deze termijnen betaald. Hebt u op 1 december 2023 geen brief ontvangen, dan adviseren we u om zelf een aanvraag in te dienen. 

Voor wie gaat het niet automatisch?

Automatisch energietoeslag ontvangen geldt niet voor inwoners die:

 • niet meer in de ISD gemeenten wonen;
 • overleden zijn; ​​​​​​
 • of die op basis van de controle op het inkomen een te hoog inkomen hebben.

De ISD maakt gebruik van de controle van het Inlichtingenbureau. Die controle is niet nodig voor inwoners die van de ISD een uitkering hebben.

Wie komen niet in aanmerking voor de energietoeslag?
 • Mensen die wonen in een instelling 
 • 18-20 jarigen
 • Studenten (dit gaat via DUO)
 • Dak- en thuislozen
Hoe gaan we om met de kostendelersnorm?

Als u geen zelfstandige huishouding hebt, hebt u in principe geen recht op de energietoeslag. In geval van kostendelers betaalt de ISD de energietoeslag in principe aan de hoofdbewoner.

Hoge energiekosten door ziekte/beperking en hoger inkomen?

Bent u langer dan zes maanden chronisch ziek of hebt u beperking? Zijn uw energiekosten daardoor gestegen/hoog? En is de hoogte van het energieverbruik hoger dan het prijsplafond en kunt u de kosten niet zelf betalen? Dan komt u mogelijk wel in aanmerking voor de energietoeslag deel 2. U kunt dat op het aanvraagformulier aangeven.

Maatwerkbudget

Voor uitzonderlijke situaties heeft de ISD een maatwerkbudget beschikbaar om inwoners met een hoger inkomen dan 130% van het sociaal minimum en die door de hoge energielasten in de financiële problemen komen/zijn gekomen de energietoeslag toe te kennen. Het gaat hierbij om maatwerk. Op het aanvraagformulier kunt u gemotiveerd aangeven waarom u hiervoor in aanmerking wenst te komen. 

Zit u in de schuldregeling en is het inkomen boven de 130%?

Bij de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen of de Wet Sanering Natuurlijke Personen gaat het om het beschikbaar inkomen dat u hebt. Als dat maximaal 130 % van de bijstandsnorm is, dan komt u ook in aanmerking. De energietoeslag is specifiek bestemd voor de betaling van de energiekosten en wordt niet verdeeld onder andere schuldeisers.

Krijgt u een ontvangstbevestiging?

Ja, u ontvangt een ontvangstbevestiging. Hebt u de aanvraag digitaal gedaan, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Let op! Deze kan in de spam-box terechtkomen.

Hebt u een aanvraag op papier gedaan? Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Extra financiële hulp

Voor vragen kunt u iedere maandagochtend tussen 10.00 uur – 12.00 uur zonder afspraak terecht bij het Budgetinformatiepunt van de ISD Bollenstreek. Ook staat er onder de kop "Schulden" informatie over de mogelijkheden die de ISD Bollenstreek biedt.