Energietoeslag

De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. Deze toeslag is bedoeld om de stijgende energielasten te betalen.

Huishoudens met een laag inkomen konden eerst een bedrag van € 800,- krijgen. Dit bedrag is verhoogd naar € 1300,-. Voor inwoners van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen betekent dit dat ze het bedrag in zes termijnen ontvangen. Dat betekent 4 termijnen van € 200,- en 2 termijnen van € 250,- .

Let op! Als u de energietoeslag al hebt aangevraagd of hebt ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt automatisch bericht van ons.

Energietoeslag aanvragen

Alle huishoudens die voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen de energietoeslag zelf aanvragen.

  • U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen.
  • Uw inkomen is maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. En dat geldt voor de maand voorafgaand aan uw aanvraag. (voorbeeld: u vraagt de energietoeslag in de maand april aan, dan kijken we naar uw inkomen over de maand maart).
  • U voert een zelfstandig huishouden.
  • U hebt van de ISD of andere gemeente nog geen energietoeslag ontvangen.
  • Per huishouden is één keer de energietoeslag mogelijk.
  • U vraagt de energietoeslag aan vóór 1 januari 2023.

​​​​

Hoogte bijstandsnorm 120% (vanaf 1 juli 2022)

Leefsituatie Netto inkomsten per maand exclusief vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.794,40
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.256,08
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.256,08
Echtpaar (pensioengerechtigd) € 1.892,81
Echtpaar (1 pensioengerechtigd en de ander tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd)

€ 1.892,81

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd) € 1.397,27
Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.397,27

 

Telt het vermogen ook mee?

Nee, vermogen telt niet mee.

Hoe aanvragen en vanaf wanneer?

Om uw aanvraag snel te kunnen afhandelen heeft de ISD een digitaal aanvraagformulier beschikbaar. Dit formulier vindt u hieronder. Hiervoor hebt u een DigiD nodig. 

Is het voor u niet mogelijk om de energietoeslag digitaal aan te vragen? Dan is er ook een papieren versie. De afhandeling van een papieren aanvraag kan langer duren dan de digitale aanvraag. 

Direct aanvragen

Digitaal aanvraagformulier Energietoeslag

Liever op papier?

Aanvraagformulier Energietoeslag​​​​​​

Hoogte bedrag en wanneer de uitbetaling?

De energietoeslag is totaal € 1.300,- per huishouden. De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van € 200,- en twee termijnen van € 250,-.

Binnen de wettelijke termijn van 8 weken ontvangt u van ons een beschikking. In de beschikking vindt u de uitbetaaldata van de energietoeslag.

Hebt u de energietoeslag van € 800,- al aangevraagd of ontvangen?

Toeslag aanvraagd

Als u de energietoeslag al hebt aangevraagd, maar nog niet hebt ontvangen? Dan hoeft u niets te doen.  Als u voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u van de ISD een brief met het besluit. Daarin staat ook wanneer u de 6 termijnen (4 x € 200,- en 2 x € 250,-) ontvangt.  

Toeslag ontvangen

Als u de energietoeslag al hebt aangevraagd en gekregen, dan hoeft u niets te doen. U krijgt in de maand september van de ISD een brief. Hierin staat wanneer u de termijnen van € 250,- ontvangt.

Als u voor 1 september 2022 de vier termijnen van € 200,- al hebt ontvangen, dan krijgt u in de maanden september en oktober het bedrag van € 250,- op uw bankrekening.  

Wie komen niet in aanmerking voor de energietoeslag?
  • Mensen die wonen in een instelling 
  • 18-20 jarigen
  • Studenten 
  • Dak- en thuislozen
Veelgestelde vragen over de energietoeslag

Hoe hoog is het bedrag?

De energietoeslag is totaal € 1.300,- per huishouden. De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van € 200,- en twee termijnen van € 250,-.

Waarom 4 termijnen van € 200,- en 2 termijnen van € 250,-?

De Overheid heeft voor de energietoeslag een richtbedrag van € 1.300,- aangegeven en dat het bedrag voor 1 juli 2023 betaald moet worden. Verder is het aan de gemeenten hoe ze invulling geven aan deze energietoeslag. Het bestuur van de ISD heeft besloten om het richtbedrag van € 1.300,- toe te kennen verdeeld over 4 termijnen van € 200,- en 2 termijnen van € 250,-. Hiermee voldoen wij aan de voorwaarden van de Overheid. 

 

Hoogte bijstandsnormen 120% (vanaf 1 juli 2022)

Leefsituatie Netto inkomsten per maand exclusief vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.794,40
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.256,08
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.256,08
Echtpaar (pensioengerechtigd) € 1.892,81
Echtpaar (1 pensioengerechtigd en de ander tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd)

€ 1.892,81

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd) € 1.397,27
Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.397,27

Over welke maand geldt het inkomen van 120%?

We kijken naar de maand voorafgaand aan de maand waarin u de energietoeslag aanvraagt. Vraagt u in september 2022 de energietoeslag aan? Dan is uw inkomen van augustus 2022 bepalend. Vraagt u het in oktober 2022 aan, dan is dat uw inkomen van september 2022.

Telt het vermogen ook mee?

Nee, vermogen telt niet mee.

Hoe aanvragen?

U kunt de aanvraag indienen via onze website www.isdbollenstreek.nl/energietoeslag. Lukt dat niet, dan kunt u een papieren versie aanvragen of downloaden. Voordeel van digitaal aanvragen is dat wij uw aanvraag sneller kunnen behandelen. 

Bewijsstukken moeten ook worden geüpload of ingeleverd worden bij uw aanvraag.

Hoe omgaan we om met de kostendelersnorm?

Als u geen zelfstandige huishouding hebt, hebt u in principe geen recht op de energietoeslag. In geval van kostendelers betaalt de ISD de energietoeslag in principe aan de hoofdbewoner.

Krijgt u een ontvangstbevestiging?

Ja, u ontvangt een ontvangstbevestiging. Hebt u de aanvraag digitaal gedaan, dan ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Let op! Deze kan in de spam-box terechtkomen.

Hebt u een aanvraag op papier gedaan? Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Uitkering en schulden?

Mensen die in de uitkering zitten en in een schuldregeling, krijgen de toeslag ook uitbetaald. Zij krijgen via een brief aanvullende informatie. Als sprake is van budgetbeheer dan betalen we het bedrag aan de budgetbeheerder.

Schulddienstverlening en/of Budgetbeheer

Als u geen uitkering hebt, kunt u de energietoeslag zelf aanvragen.

Tot wanneer aanvragen?

U kunt de energietoeslag aanvragen tot 1 januari 2023. 

Hebt u moeite met uw financiën en wilt u hulp?

Voor vragen kunt u iedere maandagochtend tussen 10.00 uur – 12.00 uur zonder afspraak terecht bij het Budgetinformatiepunt van de ISD Bollenstreek. Ook staat er onder de kop "Schulden" informatie over de mogelijkheden die de ISD Bollenstreek biedt.