Vragen over de eigen bijdrage

1. Hoe hoog is de eigen bijdrage voor de Wmo?

Het CAK (Centraal Administratie kantoor) berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van:

 • uw inkomen
 • de samenstelling van uw huishouden
 • uw leeftijd
 • de zorg, hulp, voorziening, of persoonsgebonden budget (pgb) die u hebt

Het basistarief is voor 2018:

 • € 17,60 voor alleenstaanden
 • € 17,60 voor een meerpersoonshuishouden boven de pensioengerechtigde leeftijd
 • Voor een meerpersoonshuishouden onder de pensioengerechtigde gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager dan € 35.175,- (voor de gemeente Teylingen ligt de grens op € 52.207,-) geldt geen eigen bijdrage meer.

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kan dit bedrag verhoogd worden.

De gemeente Teylingen heeft besloten dat de volgende personen uit de gemeente Teylingen alleen het basistarief betalen:

 • Niet pensioengerechtigde ongehuwd met een inkomen tot € 33.948,-.
 • Pensioengerechtigde ongehuwd met een inkomen tot € 25.935,-.
 • Pensioengerechtigde gehuwd met een inkomen tot € 35.811,-.

2. Aan wie moet u de eigen bijdrage betalen?

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int uw eigen bijdrage. De uiteindelijke hoogte van de eigen bijdrage ontvangt u via een brief van het CAK. U betaalt de eigen bijdrage per periode van 4 weken. Een jaar heeft 13 perioden. Meer informatie kunt u vinden op www.hetcak.nl. U kunt ook bellen naar het gratis telefoonnummer van het CAK: (0800) 19 25.

3. Moet voor elke voorziening de eigen bijdrage worden betaald?

Hebt u meerdere voorzieningen via de Wmo? Dan betaalt u voor deze voorzieningen samen nooit meer dan de voor u geldende maximale eigen bijdrage.

4. Waarvoor geldt geen eigen bijdrage?

Er geldt geen eigen bijdrage voor:

 • rolstoelen
 • voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar (behalve voor de woningaanpassingen)
 • bepaalde vaste financiële tegemoetkomingen voor verhuis- en inrichtingskosten
 • gebruik van een (eigen) auto
 • gebruik taxi
 • gebruik van rolstoeltaxi
 • het gebruik van een bruikleenauto
 • voorzieningen in algemene ruimten (die door iedereen te gebruiken zijn)
 • als u of uw partner is opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Dan betaalt u al een eigen bijdrage voor zorg met verblijf

5. Hoe lang moet u een eigen bijdrage betalen?

 • Ontvangt u hulp bij het huishouden, dan betaalt u net zolang een eigen bijdrage als u gebruik maakt van de hulp bij het huishouden.
 • Hebt u een roerende voorziening in eigendom, bijvoorbeeld een douchestoel of badplank, dan betaalt u gedurende maximaal 7 jaar per 4 weken een eigen bijdrage.
 • Hebt u een bouwkundige of woontechnische aanpassing van de woning, dan betaalt u gedurende maximaal 10 jaar per 4 weken een eigen bijdrage.
 • Hebt u een voorziening in bruikleen, bijvoorbeeld een scootmobiel, dan betaalt u gedurende de gehele looptijd van de voorziening per 4 weken een eigen bijdrage.
 • Voor overige voorzieningen, niet in bruikleen, bijvoorbeeld een pgb voor een scootmobiel, wordt een eigen bijdrage van maximaal 7 jaar per 4 weken in rekening gebracht.

6. Wat moet u doen als u de eigen bijdrage niet kunt betalen?

De gemeente en ook de overheid gaan er vanuit dat iedereen de eigen bijdrage kan betalen.

7. Wanneer krijgt u de eerste rekening voor de eigen bijdrage?

U krijgt de rekeningen van het CAK. De eigen bijdrage wordt berekend per periode van 4 weken. Op de website van het CAK (www.hetcak.nl) vindt u meer informatie over de eigen bijdrage.

8. U hebt een beschikking (brief) ontvangen dat u recht hebt op een financiële vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten. Moet u over deze vergoeding een eigen bijdrage betalen?

Nee, u betaalt hierover geen eigen bijdrage.

9. Moet u een eigen bijdrage betalen voor een traplift of een tillift?

Ja, voor een traplift of tillift betaalt u een eigen bijdrage.

10. Moet u een eigen bijdrage betalen voor woonvoorzieningen?

Ja, voor alle losse woonvoorzieningen en woningaanpassingen wat vast in en om uw huis is getimmerd (aard- en nagelvast) betaalt u een eigen bijdrage.

11. Moet u een eigen bijdrage betalen voor een rolstoel en/of accessoires?

Voor een rolstoel geldt geen eigen bijdrage. Vanaf 1 juli 2018 geldt voor een aantal accessoires wel een eigen bijdrage. De eigen bijdrage geldt voor accessoires die aan een rolstoel gekoppeld kunnen worden voor bij verplaatsing buitenshuis. Voorbeelden zijn een elektrisch aandrijfsysteem, voorzetwiel,  hulpmotor of aankoppelfiets. De consulent van de ISD informeert u vooraf of u voor de gewenste accessoire een eigen bijdrage moet betalen.

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons