Agenda openbare vergadering Cliëntenraad van 25 augustus 2017

Datum: vrijdag 25 augustus 2017
Aanvang: 12.15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse  (vergaderzaal 1)

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen en verzonden stukken
  4. Vaststelling van de agenda
  5. Notulen van de vergadering van 7 juli 2017
  6. Voorbereiden van het overleg met het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek op 13 september 2017
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 25 augustus 2017 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.com

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons