Agenda openbare vergadering Cliëntenraad van 6 juli 2018

Agenda voor de openbare vergadering van de Cliëntenraad ISD Bollenstreek
Datum: vrijdag 6 juli 2018
Aanvang: 12.15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 1)


  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Werving nieuwe leden Cliëntenraad; stand van zaken
  4. Ingekomen en verzonden stukken
  5. Vaststelling van de agenda
  6. Notulen van de vergadering van 20 juni 2018
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Rondvraag
  9. 9. Afsluiting

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 6 juli 2018 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.nl

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons