Agenda openbare vergadering Cliëntenraad van 27 oktober 2017

Datum: vrijdag 27 oktober 2017
Aanvang: 12.15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse  (vergaderzaal 1)

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen en verzonden stukken
  4. Vaststelling van de agenda
  5. Notulen van de vergadering van 29 september 2017
  6. Plan van aanpak met betrekking tot het optimaal functioneren van de Cliëntenraad
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 27 oktober 2017 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.com

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons