Agenda openbare vergadering Cliëntenraad van 24 november 2017

Agenda voor de openbare vergadering van de Cliëntenraad ISD Bollenstreek
Datum: vrijdag 24 november 2017
Aanvang: 12.15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse  (vergaderzaal 2)

1. Opening
2. Mededelingen
3. Presentatie over Servicepunt Werk (SPW) door de heer R. Oomen
4. Ingekomen en verzonden stukken
5. Vaststelling van de agenda
6. Notulen van de vergadering van 27 oktober 2017
7. Adviesaanvraag wijziging Verordening re-integratie en loonkostensubsidie Participatiewet ISD Bollenstreek 2015
8. Plan van aanpak met betrekking tot het optimaal functioneren van de Cliëntenraad (vervolg)
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Afsluiting

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 24 november 2017 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.com

 

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons