Agenda openbare vergadering Cliëntenraad van 21 september 2018

Datum: vrijdag 21 september 2018
Aanvang: 12.15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 1)

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Kennismaking met de nieuwe leden van de Cliëntenraad
  4. Ingekomen en verzonden stukken
  5. Vaststelling van de agenda
  6. Notulen van de vergadering van 31 augustus 2018
  7. Adviesaanvraag Premiebijdrage Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering 2019
  8. Wat verder ter tafel komt
  9. Rondvraag
  10. Afsluiting

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 21 september 2018 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.nl

 

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons