Agenda openbare vergadering Cliëntenraad van 19 oktober 2018

Agenda voor de openbare vergadering van de Cliëntenraad ISD Bollenstreek
Datum: vrijdag 19 oktober 2018
Aanvang: 12.15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 1)

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen en verzonden stukken
  4. Vaststelling van de agenda
  5. Notulen van de vergadering van 21 september 2018
  6. Adviesaanvraag wijziging Huishoudelijk Reglement Cliëntenraad
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 19 oktober 2018 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.nl

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons