Agenda openbare vergadering Cliëntenraad van 16 maart 2018

Agenda voor de openbare vergadering van de Cliëntenraad ISD Bollenstreek
Datum: vrijdag 16 maart 2018
Aanvang: 12.15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 1)

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen en verzonden stukken
  4. Vaststelling van de agenda
  5. Notulen van de vergadering van 16 februari 2018
  6. Voortgang m.b.t. de actiepunten op basis van het plan van aanpak van de Cliëntenraad
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 16 maart 2018 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.com

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons