Agenda openbare vergadering Cliëntenraad van 16 februari 2018

Datum: vrijdag 16 februari 2018
Aanvang: 12.15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse  (vergaderzaal 1)

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Presentatie van de heer S. Marijnus over digitale aanvraagformulieren in het kader van de Participatiewet
 4. Ingekomen en verzonden stukken
 5. Vaststelling van de agenda
 6. Notulen van de vergadering van 24 januari 2018
 7. Terugkoppeling  van het overleg van de voorzitter en secretaris met de voorzitter van de Wmo-adviesraad Teylingen op 5 februari 2018
 8. Vaststellen van de actielijst op basis van het Plan van aanpak met betrekking tot het optimaal functioneren van de Cliëntenraad
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 16 februari 2018 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.com.

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons