Agenda openbare vergadering Cliëntenraad van 15 december 2017

Datum: vrijdag 15 december 2017
Aanvang: 12.15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse  (vergaderzaal 1)

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen en verzonden stukken
 4. Vaststelling van de agenda
 5. Notulen van de vergadering van 24 november 2017
 6. Adviesaanvraag Uitvoeringsregels Loonkostensubsidie 2017
 7. Voorbereiden van het overleg met het DB van de ISD Bollenstreek op 17 januari 2018
 8. Plan van aanpak met betrekking tot het optimaal functioneren van de Cliëntenraad (vervolg 2)
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag
 11. Afsluiting

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 15 december 2017 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.com

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons