Agenda openbare vergadering Cliëntenraad van 14 december 2018

Datum: vrijdag 14 december 2018
Aanvang: 12.15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse (vergaderzaal 1)

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen en verzonden stukken
  4. Vaststelling van de agenda
  5. Notulen van de vergadering van 16 november 2018
  6. Vaststellen van het vergaderschema voor het jaar 2019
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Rondvraag
  9. Afsluiting

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 14 december 2018 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.nl

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons