Agenda openbare vergadering Cliëntenraad van 7 juli 2017

Datum: vrijdag 7 juli 2017
Aanvang: 12.15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse  (vergaderzaal 1)

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen en verzonden stukken
  4. Vaststelling van de agenda
  5. Notulen van de vergadering van 16 juni 2017
  6. Wat verder ter tafel komt
  7. Rondvraag
  8. Afsluiting

De cliëntenraad behartigt op het gebied van de Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van de ISD Bollenstreek. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u zich tot 7 juli 2017 aanmelden bij de cliëntenraad. Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.com

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons