Aanbesteding Wmo begeleiding

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor onder meer de maatwerkvoorziening Begeleiding (zowel individueel als groep), die voorheen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) viel. De ISD Bollenstreek (handelend namens de gemeenten Hillegom. Lisse, Noordwijk en Teylingen) en de gemeente Katwijk hebben de inkoop van deze maatwerkvoorziening volgens de methode van bestuurlijk aanbesteden gedaan. Per 1 januari 2019 is de ISD Bollenstreek en de gemeente Katwijk ook verantwoordelijk voor de maatwerkwerkvoorziening Tijdelijk beschermd wonen LVB (Licht Verstandelijke Beperking) 18+. Voor deze maatwerkvoorziening wordt dezelfde inkoopprocedure toegepast. De aanbesteding zal binnenkort op de website van Tenderned worden gepubliceerd.

Kadernota Bollenstreek

In de kadernota Wmo 2015-2018 hebben de Bollenstreekgemeenten een beleidskader geschetst dat de koers bepaalt voor de herinrichting van maatschappelijke ondersteuning en de uitbreiding met de AWBZ-taken waar de gemeente de komende jaren verantwoordelijk voor wordt. In deze beleidsnota worden de kaders verder uitgewerkt en wordt een aantal keuzes gemaakt met betrekking tot de uitvoering.

Kadernota Katwijk

Gemeente Katwijk maakte een eigen kadernota, conform de subregionale bestuursopdracht uitbreiding Wmo Duin- en Bollenstreek.

Uitgelicht

Volg ons