Aanbesteding Wmo begeleiding

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor onder meer de begeleiding, zoals die onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) viel. Wij hebben aanbieders gecontracteerd voor deze taak. De ISD Bollenstreek (handelend namens de gemeenten Hillegom. Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) en de gemeente Katwijk hebben dit volgens de methode van bestuurlijk aanbesteden gedaan.

Kadernota Bollenstreek

In de kadernota Wmo 2015-2018 hebben de Bollenstreekgemeenten een beleidskader geschetst dat de koers bepaalt voor de herinrichting van maatschappelijke ondersteuning en de uitbreiding met de AWBZ-taken waar de gemeente de komende jaren verantwoordelijk voor wordt. In deze beleidsnota worden de kaders verder uitgewerkt en wordt een aantal keuzes gemaakt met betrekking tot de uitvoering.

Kadernota Katwijk

Gemeente Katwijk maakte een eigen kadernota, conform de subregionale bestuursopdracht uitbreiding Wmo Duin- en Bollenstreek.

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons