Aanbesteding Wmo Hulp bij het huishouden

De inkoop van Hulp bij het huishouden wordt volgens de methode van bestuurlijke aanbesteding vormgegeven. Op deze website en in het procesdocument vindt u de nodige informatie over de aanbestedingsprocedure van deze maatwerkvoorziening.

De onderstaande planning geeft enig inzicht in hoe de ISD Bollenstreek het tijdpad van deze anbesteding heeft uitgezet en welke fasen daarvan deel uitmaken. De planning is indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Activiteit Data
Publicatie vooraankondiging 22 juni 2018
Sluitingsdatum indienen vragen 29 juni 2018
om 13.00 uur
Publicatie nota van inlichtingen (www.isdbollenstreek.nl/inkoop) 2 juli 2018
Sluitingsdatum indienen aanmelding 12 juli 2018
om 13.00 uur
Uitslag beoordeling aanmeldingen 13 juli 2018
Eerste overlegtafel 17 juli 2018
van 15.00 - 17.00 uur
Tweede overlegtafel 10 september 2018
van 15.00 - 17.00 uur
Ondertekening deelovereenkomst Uiterlijk 14 december 2018
Ingangsdatum deelovereenkomst Eerste dag eerste hulpperiode 2019

 

Aanmelding contractering HbH 2018 ISD Bollenstreek

Voor de aanmelding dienen geïnteresseerde aanbieders een mail te sturen aan de ISD Bollenstreek via aanbestedingHBH@isdbollenstreek.nl met de titel ''Aanmelding contractering HbH 2018 ISD Bollenstreek''  . Aan deze mail dient de volgende documenten te worden toegevoegd:

  1. COB-Overeenkomst (rechtsgeldig ondertekenen)
  2. Uniform Europees Aanbestedingsdocument – ISD Bollenstreek 2018 (rechtsgeldig ondertekenen)
  3. Recent Uitreksel KvK (niet ouder dan zes maanden)
  4. Een op basis van de wet voor zijn branche geldend kwaliteitsborgingscertificaat, in ieder geval betrekking hebbende op zorg, maatschappelijke en/of vergelijkbare dienstverlening (bijvoorbeeld HKZ).

De onderstaande stukken dienen binnen 30 dagen na het voornemen tot toelating te worden ingediend:

  1. Aansprakelijkheidsverzekering: een kopie van het polisblad of het verzekeringscertificaat.
  2. De Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) afgegeven na 1 juli 2016 en niet ouder dan twee jaar. Let op: de aanvraagtermijn voor de GVA is twee weken dus begin tijdig met de aanvraag.
  3. Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen (niet ouder dan zes maanden)

Indien de aanbieder binnen de gestelde termijn deze documenten niet kan overleggen, dan kan de aanbieder niet deelnemen aan deze overeenkomst of aan de verdere aanbestedingsprocedure.

De documenten 1 en 2 zijn te downloaden via TenderNed. Deze documenten dienen te zijn ondertekend en toegevoegd aan de mail.

Na de aanbestedingsprocedure kunnen geïnteresseerde aanbieders zich pas weer na de eerste dag eerste hulpperiode 2019 aanmelden voor de deelname aan de COB overeenkomst en de deelovereenkomst.

Procesdocument bestuurlijke aanbesteding hulp bij het huishouden

Nota van Inlichtingen

Overlegtafel 2019

  • Agenda 14 januari 2019

Overlegtafel inkoop 17 juli 2018

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons