Fysieke en virtuele overlegtafel

Fysieke overlegtafel (Werkgroep)

Het bestuurlijk contracteringstraject kent een zogenoemde fysieke overlegtafel en een zogenoemde virtuele overlegtafel.

Aan de fysieke overlegtafel geven gemeente en ISD, aanbieders, ketenpartners en inwonervertegenwoordigers samen inhoudelijk vorm aan de taken die moeten worden uitgevoerd en de condities waaronder. Omdat er veel belanghebbenden zijn, is het niet mogelijk om met iedereen rond de tafel te zitten. Om deze reden is op basis van een aantal criteria, waaronder doelgroep en relatieve omvang, een keuze gemaakt uit de deelnemende aanbieders, ketenpartners en inwonervertegenwoordigers om deel te nemen aan de ‘fysieke overlegtafel’. Het doel van de fysieke overlegtafel is dat samen tot overeenstemming wordt gekomen over de inhoud en beheer van zogenoemde deelovereenkomsten.

In 2014 hebben overleggen plaatsgevonden op 10 en 24 juli, 14 en 27 augustus, 25 september en 11 november, in 2015 op 10 maart, 2 juni, 8 september en 1 december en in 2016 op 1 maart, 6 september en 6 december en in 2017 op 23 mei en 26 september. In 2017 heeft op 14 maart ook de themabijeenkomst Tarieven en vermindering administratieve lasten plaatsgevonden. Hieronder vindt u de verslagen van de overleggen.

Voor 2018 staan vooralsnog de volgende data gepland: voor de thematafel  15 mei en voor de fysieke overlegtafel 13 maart en 25 september (van 14.00 tot 16.00 uur). De agenda voor de overleggen worden tijdig gepubliceerd.

Mededelingen

De fysieke overlegtafel van 13 maart 2018 gaat niet door.

Agenda 2017

Verslagen 2017

Agenda 2016

Agenda vergadering 6 september 2016

Verslagen 2016

Verslagen 2015

Verslagen 2014

Virtuele overlegtafel

Aanbieders, die de COB-overeenkomst getekend hebben, vormen samen het zogenoemde Inkoopnetwerk. Een aantal van die aanbieders nemen deel aan de fysieke overlegtafel. De overige aanbieders vormen de zogenoemde virtuele overlegtafel. De inbreng van de aanbieders, die onderdeel uitmaken van de virtuele overlegtafel, gebeurt via het digitaal platform (zie verder hierna onder Digitaal platform).

Aanbieders, die tot de virtuele overlegtafel behoren, worden in de gelegenheid gesteld om als toehoorder de overleggen van de fysieke overlegtafel bij te wonen. Wilt u daar gebruik van maken, dan wordt u verzocht dit – voorafgaande aan elk overleg – per mail te melden.

Digitaal platform

Naast de fysieke overlegtafel wordt er een zogenoemd digitaal platform opgericht. Iedereen - die niet aan de fysieke overlegtafel zit – kan via de mail zijn/haar inbreng leveren op de zaken die besproken worden aan de fysieke overlegtafel. Ook kunnen er nieuwe ideeën en voorstellen of andere opmerkingen worden aangedragen via het digitaal platform.

Alle andere belanghebbenden kunnen zo op ieder gewenst moment deelnemen en een actieve bijdrage leveren aan en invloed uitoefenen op de totstandkoming van de overeenkomsten en de nadere uitwerking daarvan. De hulp-, zorg- en welzijnsorganisaties die bij de gemeente en de ISD bekend zijn en niet aan de fysieke overlegtafel zitten, hebben destijds een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het digitaal platform. Organisaties die niet in ons bestand stonden of andere belanghebbenden, nodigen wij via deze weg uit om deel te nemen aan het digitaal platform.

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons