Deelovereenkomsten

Naast het tekenen van de COB-overeenkomst, geeft een aanbieder aan op welke van de verschillende deelovereenkomsten hij activiteiten wil aanbieden.

Op 6 november 2014 is er een officieel tekenmoment geweest voor de aanbieders, die kenbaar hebben gemaakt de op dat moment beschikbare deelovereenkomsten te willen tekenen.

Ook na 6 november 2014 kunnen (door nieuwe aanbieders) nog deelovereenkomsten getekend worden. Daarvoor moet eerst de procedure van de COB-overeenkomst doorlopen zijn (zie hiervoor onder Ondertekenen COB-overeenkomst en leveren Eigen Verklaring). Belangstellenden kunnen zich hiervoor melden via aanbesteding@isdbollenstreek.nl.

2018

2017

2016

2015

2014

Hoe komt u aan een rechtsgeldige Deelovereenkomst?

Nieuwe aanbieders, die deelovereenkomsten willen tekenen, kunnen gebruik maken van de via deze website te downloaden ‘Verklaring Bestuurlijk aanbesteden Wmo 2015 inkoop ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk’, deze invullen en na ondertekening inzenden. Nadat u van de ISD en/of de gemeente een bevestiging heeft gekregen, is/zijn de desbetreffende Deelovereenkomst(en) rechtsgeldig geworden.

Voor deelname aan de nieuwe COB- en Deelovereenkomst voor de Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden van de gemeente Katwijk verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente Katwijk, via contractbeheerwmo@katwijk.nl

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons