COB-overeenkomst

De bestuurlijke contractering bestaat allereerst uit het aangaan van de zogenoemde COB-overeenkomst. Deze overeenkomst regelt – kort gesteld – de manier waarop wij in het kader van de bestuurlijke contracten met elkaar communiceren, overleggen en besluiten (COB).

De definitieve versie van de COB-overeenkomst staat op deze website. Hiermee kunnen aanbieders die aan deze samenwerking willen deelnemen dat aangeven. Daartoe dient de COB-overeenkomst dan ondertekend te worden.

COB overeenkomst

Hier vindt u de definitieve versie van de COB-overeenkomst en de bijbehorende stukken.

Ondertekenen COB-overeenkomst en leveren Eigen Verklaring

Als u als zorg- en/of welzijnsaanbieder bepaalde voorzieningen in natura wilt aanbieden in het kader van de Wmo 2015, dan moet u eerst de vastgestelde COB-overeenkomst printen, ondertekenen en bij voorkeur per e-mail  indienen via aanbesteding@isdbollenstreek.nl  o.v.v. basisovereenkomst COB
of verzenden naar:
ISD Bollenstreek
t.a.v. Mevr. M. Doek
Postbus 255
2160 AG Lisse
o.v.v. basisovereenkomst COB.

Onderdeel van de COB-overeenkomst maakt uit de Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten. Deze moet u tevens, ingevuld en ondertekend, aan ons toesturen.
U ontvangt daarna een door de aanbestedende dienst ondertekend exemplaar retour.

Let op!

Er zijn 2 momenten per kalenderjaar dat u als nieuwe aanbieder kunt toetreden: 1 januari en 1 juli.
Laat tijdig weten dat u wilt toetreden, omdat wij graag voordat u toetreedt een informatief kennismakingsgesprek met u willen voeren.
Zorg ook dat u tijdig alle benodigde documenten, compleet ingevuld en zo nodig voorzien van de vereiste bewijsstukken, hebt ingeleverd.

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons