Bestuurlijk contracteren Wmo 2015

Op 1 januari 2015 is de Wmo 2015 van kracht geworden. Op basis van deze wet dragen gemeenten op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning zorg voor een aantal voorzieningen. Voor een deel van deze voorzieningen zijn door de ISD Bollenstreek, samen met de gemeente Katwijk, bestuurlijke contracten met aanbieders gesloten.

Kadernota Bollenstreek

In de kadernota Wmo 2015-2018 hebben de Bollenstreekgemeenten een beleidskader geschetst dat de koers bepaalt voor de herinrichting van maatschappelijke ondersteuning en de uitbreiding met de AWBZ-taken waar de gemeente de komende jaren verantwoordelijk voor wordt. In deze beleidsnota worden de kaders verder uitgewerkt en wordt een aantal keuzes gemaakt met betrekking tot de uitvoering.

Kadernota Katwijk

Gemeente Katwijk maakte een eigen kadernota, conform de subregionale bestuursopdracht uitbreiding Wmo Duin- en Bollenstreek.

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons