Algemene informatie

Op deze pagina's zijn alle belangrijke documenten zoals beleidsstukken, overeenkomsten en notulen van fysieke overlegtafels te vinden. Houdt u daarom deze pagina's in de gaten.

Introductie begeleiding

In het document Introductie begeleiding voor potentiële aanbieders wordt een inleiding gegeven over de basisvoorwaarden voor de maatwerkvoorziening en een omschrijving van begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding). Aanbieder kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen of hun dienst behoort tot de maatwerkvoorziening.

Let op: de contracten, kwaliteitseisen/vakbekwaamheidseisen en uitvoeringsregels zijn leidend.

Aanbieders begeleiding

De lijst met aanbieders die een of meer Deelovereenkomsten hebben ondertekend. Kijk hiervoor op de pagina Deelovereenkomsten.

Digitale etalage

Voor maatwerkvoorziening begeleiding hebben de ISD Bolllenstreek en de gemeente Katwijk een zogenoemde Digitale etalage opgesteld. Cliënten kunnen met behulp van de Digitale etalage een keuze maken voor een aanbieder. De Digitale etalage is te vinden via www.isdkatwijkbegeleiding.nl.

Uitvoering

Informatie over de iWmo-codes, CAK-codes en contactgegevens uitvoering vindt u in de werkafspraken.

Suggesties?

Aanbieders, die tot de virtuele overlegtafel behoren en het idee hebben dat zij onvoldoende en/of niet op tijd op de hoogte worden gesteld van relevante ontwikkelingen, verzoeken wij uitdrukkelijk om dit bij ons te melden. Wij kunnen dan kijken wat wij er aan kunnen doen om dat te verbeteren.

Reacties kunnen gestuurd worden naar het volgende mailadres: aanbesteding@isdbollenstreek.nl.
Wilt u bij het onderwerp aangeven of het betreft:

  • een reactie op een concept deelovereenkomst;
  • een nieuw idee/voorstel;
  • (een) overige opmerking(en).

Alle documenten in dit inkoopproces zijn in principe openbaar. Ook uw reactie, nieuw idee of opmerking(en) zijn openbaar. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat in uw mail aangeven.
Informatie, die van belang is, dan wel kan zijn voor de uitvoering door aanbieders van de diverse deelovereenkomsten, is hier ook te vinden.

Meer informatie of vragen?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u deze per e-mail stellen via aanbesteding@isdbollenstreek.nl

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons