Algemene informatie

Op deze pagina's zijn alle belangrijke documenten, zoals notulen van fysieke overlegtafels en (concept)overeenkomsten, te vinden. Houdt u daarom deze pagina's in de gaten.

Aanbieders, die tot de virtuele overlegtafel behoren en het idee hebben dat zij onvoldoende en/of niet op tijd op de hoogte worden gesteld van relevante ontwikkelingen, verzoeken wij uitdrukkelijk om dit bij ons te melden. Wij kunnen dan kijken wat wij er aan kunnen doen om dat te verbeteren.

Reacties kunnen gestuurd worden naar het volgende mailadres: aanbesteding@isdbollenstreek.nl

Wilt u bij het onderwerp aangeven of het betreft:

  • een reactie op een concept deelovereenkomst;
  • een nieuw idee/voorstel;
  • (een) overige opmerking(en).

Alle documenten in dit inkoopproces zijn in principe openbaar. Ook uw reactie, nieuw idee of opmerking(en) zijn openbaar. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat in uw mail aangeven.

Begeleiding

De lijst met aanbieders die een of meer Deelovereenkomsten hebben ondertekend. Kijk hiervoor op de pagina Deelovereenkomsten.

Dienstencatalogus

Voor de Maatwerkvoorzieningen stellen de ISD Bolllenstreek en de gemeente Katwijk een zogenoemde Dienstencatalogus op.
De eerste versie van de Dienstencatalogus is klaar en gepubliceerd.

Uitvoering

Informatie over de iWmo-codes, CAK-codes en contactgegevens uitvoering:

Informatie, die van belang is, dan wel kan zijn voor de uitvoering door aanbieders van de diverse deelovereenkomsten, is hier ook te vinden.

Meer informatie of vragen?
 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, dan kunt u deze per e-mail stellen via aanbesteding@isdbollenstreek.nl

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons