Aanbesteding Wmo 2015

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor onder meer de begeleiding, zoals die onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) viel. Daarnaast moet de gemeente, daar waar nodig, blijven zorgen voor ‘een schoon en leefbaar huis’, ook wel hulp bij het huishouden of huishoudelijke verzorging genoemd. Wij hebben aanbieders gecontracteerd voor deze taken. De ISD Bollenstreek (handelend namens de gemeenten Hillegom. Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen) en de gemeente Katwijk hebben dit volgens de methode van bestuurlijk aanbesteden gedaan.

Wij proberen de pagina's over de Wmo aanbesteding actueel te houden. Deze versie is van 27 juli 2016. Het document ‘Vakbekwaamheidseisen Bestuurlijke contracten Wmo 2015 ISD Bollenstreek en gemeente Katwijk (Kwaliteit)’ is aangepast en er is een nieuw document toegevoegd: ‘Introductie begeleiding voor potentiële aanbieders’. Ook is een nieuwe (actuele) lijst van aanbieders opgenomen.

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons