Waar kunt u een bijstandsuitkering aanvragen?

Voor een aanvraag van een bijstandsuitkering kunt u telefonisch contact opnemen met ons Klant Contact Centrum (KCC), bereikbaar via het gratis telefoonnummer (0800) 95 67 000. Het KCC maakt met u een afspraak voor een gesprek met een consulent.

Inschrijven bij www.werk.nl

Hebt u zich al ingeschreven bij www.werk.nl? Dat is een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering.

Verblijft u in een inrichting?

Alleen als u in een inrichting verblijft, kunt u voor een uitkering ook langsgaan bij het lokaal loket, het Wmo Adviescentrum of het Zorgloket in uw woonplaats. Als u zelf niet kunt langsgaan, kunt u ook iemand machtigen om namens u de aanvraag in te dienen.

Bent u al boven de pensioengerechtigde leeftijd?

Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan kunt u voor een aanvraag terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB ).

Bent u jonger dan 27 jaar?

Als u jonger bent dan 27 jaar, dan gelden er voor u speciale regels.

Binnen hoeveel tijd neemt de ISD een beslissing?

Nadat de ISD alle benodigde informatie van u heeft ontvangen, nemen wij binnen
8 weken een beslissing.

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons