Waar kunt u een bijstandsuitkering aanvragen?

Voor een aanvraag van een bijstandsuitkering kunt u telefonisch contact opnemen met ons Klant Contact Centrum (KCC), bereikbaar via het gratis telefoonnummer (0800) 95 67 000. Het KCC maakt met u een afspraak voor een gesprek met een consulent.

Inschrijven bij www.werk.nl

Hebt u zich al ingeschreven bij www.werk.nl? Dat is een voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering.

Verblijft u in een inrichting?

Alleen als u in een inrichting verblijft, kunt u voor een uitkering ook langsgaan bij het lokaal loket, het Wmo Adviescentrum of het Zorgloket in uw woonplaats. Als u zelf niet kunt langsgaan, kunt u ook iemand machtigen om namens u de aanvraag in te dienen.

Bent u al boven de pensioengerechtigde leeftijd?

Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd, dan kunt u voor een aanvraag terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB ).

Bent u jonger dan 27 jaar?

Als u jonger bent dan 27 jaar, dan gelden er voor u speciale regels.

Binnen hoeveel tijd neemt de ISD een beslissing?

Nadat de ISD alle benodigde informatie van u heeft ontvangen, nemen wij binnen
8 weken een beslissing.

Voorschot

De wettelijke termijn voor de afhandeling van een uitkeringsaanvraag is acht weken. De ISD streeft naar afhandeling van uw aanvraag binnen vier weken. Als de afhandeling van uw aanvraag niet binnen vier weken lukt (gerekend vanaf de datum dat u uw aanvraag hebt ingediend), dan kunt u in aanmerking komen voor een voorschot van 90% van de bijstandsnorm. Een voorschot is niet mogelijk als u bij de afhandeling van uw aanvraag onvoldoende medewerking verleent of als duidelijk is dat u geen recht op bijstand hebt.

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons