Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 krijgt u de bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet (PW). De Participatiewet is vanaf die datum de nieuwe naam voor de vroegere Wet werk en bijstand (WWB). Behalve de naam verandert er ook een en ander in de rechten en verplichtingen. Iedereen die bijstand ontvangt of gaat ontvangen krijgt met deze wijzigingen te maken.

Wet taaleis

Vanaf 1 januari 2016 geldt voor nieuwe uitkeringsgerechtigden de Wet taaleis en vanaf
1 juli 2016 geldt de wet voor mensen die al een uitkering hebben. Uitgangspunt van de wet is dat iedereen die bijstand ontvangt de Nederlandse taal moet beheersen. U bent verplicht om de gevraagde bewijsstukken in te leveren en mee te doen aan een taaltoets.
Meer informatie>>

Wijzigingen vanaf 2015

In de Participatiewet staat een aantal nieuwe en aangepaste termen, maatregelen en voorzieningen:

Alleen de categoriale bijzondere bijstand  in de vorm van de collectieve aanvullende zorgverzekering blijft bestaan.

Verplichtingen

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt op grond van de Participatiewet (PW) hebt u een aantal verplichtingen.

Zoeken

Volg ons