Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen per 1 juli 2018

Tabel 1. Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen (1 juli 2018)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Eigen vermogen

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.352,48

€ 12.040, -

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€    946,73

€ 12.040, -

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€    946,73

€    6.020,-

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.456,52

€ 12.040, -

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.065,36

€ 12.040, -

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.065,36

€    6.020,-

 

Tabel 2 Inkomen 110% van de bijstandsnorm (1 juli 2018)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.487,73

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.041,40

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.041,40

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.602,17

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.171,90

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.171,90

 

Tabel 3 Inkomen 120% van de bijstandsnorm (1 juli 2018)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.622,98

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.136,08

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.136,08

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.747,83

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.278,43

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.278,43

 

Tabel 4 Inkomen 130% van de bijstandsnorm (1 juli 2018)

Leefsituatie

Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.758,22

Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.230,75

Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.230,75

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.893,48

Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd)

€ 1.384,97

Alleenstaande (pensioengerechtigd)

€ 1.384,97

 

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons