ISD heeft zorgcontinuïteit klanten TSN geregeld

De ISD Bollenstreek heeft met drie zorgaanbieders, Alfa & Zorg, Activite en Groenoord Zorgt, afspraken gemaakt over de klanten die vanaf 25 april 2016 geen hulp bij het huishouden via TSN meer krijgen. Dit betekent dat de zorg voor betrokken klanten gecontinueerd kan worden. De drie zorgaanbieders en de ISD spannen zich samen maximaal in om de klant-medewerkerrelatie in stand te houden.

Door het faillissement van TSN krijgen klanten vanaf 25 april 2016 geen hulp bij het huishouden meer via TSN. In overleg met de drie zorgaanbieders heeft de ISD de 550 klanten over de drie zorgaanbieders verdeeld. Daarbij is de inzet, dat de klant de bestaande hulp zoveel mogelijk behoudt. Helaas is dat laatste niet voor 100% te garanderen.
 
De ISD heeft met de drie zorgaanbieders een bestaand contract en deze zorgaanbieders voldoen aan de gewenste kwaliteitseisen.

De ISD heeft alle klanten die via TSN hulp bij het huishouden (zorg in natura) krijgen voor de Pasen een brief gestuurd. In die brief staat welke zorgaanbieder de zorg overneemt vanaf 25 april 2016.

Klanten die wel via TSN hulp bij het huishouden (zorg in natura) krijgen en nog geen brief hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de ISD Bollenstreek. Dit kan via telefoonnummer (0800) 95 67 000 of per e-mail via info@isdbollenstreek.nl.

Vragen

Voor meer informatie en/of aanvullende vragen kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek telefoon (0800) 95 67 000 (gratis) of via info@isdbollenstreek.nl.Kijk voor meer informatie ook bij onze ISD Rubriek 2016-08: Hulp bij het huishouden via TSN.

Uitgelicht

Volg ons