Extraatje voor mensen met een laag inkomen

Inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen met een laag inkomen kunnen dit jaar in aanmerking komen voor de eenmalige koopkrachttegemoetkoming. Het Rijk heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld en het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek is 16 oktober 2014 akkoord gegaan met de uitvoering van deze regeling. De ISD Bollenstreek zorgt voor de uitbetaling.

Hoogte tegemoetkoming

  • €   70,- voor een alleenstaande
  • €   90,- voor een alleenstaande ouder
  • € 100,- voor gehuwden

Dit bedrag is belastingvrij en heeft geen invloed op uw mogelijke uitkering.

Voor wie is de regeling bestemd

Voor inwoners die in de maand september 2014 een inkomen hebben van 110% of lager dan de bijstandsnorm en op 1 september 2014 18 jaar of ouder waren en rechtmatig in Nederland verbleven.

Automatische betaling klanten met een bijstandsuitkering

Mensen die van de ISD Bollenstreek op 1 september 2014 een bijstandsuitkering voor levensonderhoud ontvingen op grond van de WWB, IOAW of de IOAZ hoeven geen aanvraag in te dienen. Zij ontvangen uiterlijk 27 oktober 2014 een brief van de ISD, waarin staat hoe hoog het bedrag is. De ISD betaalt het bedrag automatisch uit en uiterlijk in december 2014.  

Uitkering via SVB

Mensen die op 1 september 2014 recht hadden op een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgen de koopkrachttegemoetkoming automatisch via de SVB.

Geen bijstandsuitkering, wel laag inkomen

Mensen die op 1 september 2014 geen bijstandsuitkering voor levensonderhoud hadden, maar in de maand september 2014 wel een laag inkomen hadden en voldoen aan de voorwaarden kunnen deze tegemoetkoming aanvragen. De ISD heeft hiervoor een apart aanvraagformulier en folder beschikbaar. (deze staan aan de rechterzijde van dit bericht)

Wanneer aanvragen

Dit kan tot 1 december 2014.

Uitzonderingen en bijstandsnormen

Informatie over de bijstandsnormen en de uitzonderingen staan in de folder.

Vragen

Voor meer informatie en/of aanvullende vragen kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek

Uitgelicht

Volg ons