2017-12 Uitbetaling vakantiegeld

Ik heb een bijstandsuitkering. Wanneer krijg ik mijn vakantiegeld over het afgelopen jaar op mijn rekening gestort?

De ISD maakt uw vakantiegeld op 13 juni 2017 aan u over. Als er geen bijzonderheden op u van toepassing zijn staat het vakantiegeld uiterlijk 14 juni 2017 op uw rekening. Zijn er wel bijzonderheden, dan staat het vakantiegeld later op uw rekening.
De uitbetaling van het vakantiegeld geldt ook als u een IOAZ/IOAW uitkering hebt.

Meer informatie

Voor vragen over uw uitkering of vakantiegeld kunt u contact opnemen met de ISD.

Bereikbaarheid ISD

Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Uitgelicht

Zoeken

Volg ons