2017-11 Tegenprestatie naar vermogen (Noordwijk)

Ik krijg een bijstandsuitkering. Ik heb begrepen dat ik dan een tegenprestatie moet verrichten. Wat houdt dat precies in?

De ISD vraagt van mensen die twee jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen en die ver van de arbeidsmarkt af staan een tegenprestatie. De bedoeling is dat u zelf op zoek gaat naar een activiteit die als tegenprestatie geldt.

Voor wie geldt de tegenprestatie?

  • U bent inwoner van de gemeente Noordwijk.
  • U ontvangt twee jaar of langer een bijstandsuitkering.
  • Het is u in de afgelopen twee jaar niet gelukt om zelf een baan te vinden.

Voor wie geldt de tegenprestatie niet?

Voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Wat is een tegenprestatie naar vermogen?

Een tegenprestatie kan van alles zijn. Het gaat erom dat u, in ruil voor uw uitkering, iets nuttigs terugdoet voor de samenleving. Het kan ook gaan om activiteiten die te maken hebben met uw persoonlijke ontwikkeling. Zoals bijvoorbeeld het volgen van een taal- of computertraining.

Voorbeelden van tegenprestaties

Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld klussen die door verenigingen, organisaties en maatschappelijke instellingen worden aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Koffie schenken in een wijkcentrum
  • Speelplekken opknappen in de wijk
  • Taalmaatje zijn voor mensen met de inburgeringsplicht
  • Vrijwilligerswerk bij een sportvereniging

Misschien bent u al actief als vrijwilliger of als mantelzorger. Dan kunt u de ISD Bollenstreek voorstellen om dat als tegenprestatie te laten gelden.

Waarom moet u een tegenprestatie verrichten?

Een tegenprestatie is nuttig voor de samenleving, maar ook nuttig voor uzelf. U ontmoet andere mensen, u ontwikkelt vaardigheden die u bij een betaalde baan goed kunt gebruiken. En u doet iets nuttigs voor andere mensen/de samenleving.

Hoeveel tijd moet u besteden aan de tegenprestatie?

Per 12 maanden minimaal 8 uur per week en voor een periode van 6 maanden.

Vragen/meer informatie

Voor meer informatie over de tegenprestatie naar vermogen kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek of uw gemeente. 

Bereikbaarheid ISD

Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket
 

Uitgelicht

Volg ons