2016-28 Nieuwe bedragen 2017

Welke bedragen wijzigen per 1 januari 2017?

Per 1 januari 2017 wijzigt een aantal bedragen van de Participatiewet (PW), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Normbedragen PW
  • Bedragen Bbz
  • Bedragen IOAZ
  • Tarieven Persoonsgebonden budget (Pgb) hulp bij het huishouden
  • Tarieven Persoonsgebonden budget (Pgb) begeleiding
  • De hoogte van de vervoerskostenvergoedingen

Pgb voor hulp bij het huishouden of begeleiding

Als u een Pgb hebt voor de hulp bij het huishouden of begeleiding, dan krijgt u uiterlijk begin januari 2017 persoonlijk een brief over de nieuwe tarieven. 

Vervoerskostenvergoeding

Als u een vervoerskostenvergoeding hebt, dan hebt u persoonlijk een brief gehad over de hoogte van uw vervoerskostenvergoeding in 2017 met informatie over de wijze en de termijn waarbinnen u kunt declareren.

Formele documenten, informatie en folders

De actuele verordeningen, uitvoeringsregels en folders staan uiterlijk 2 januari 2017 op de website van de ISD Bollenstreek.

Vragen/meer informatie

Voor meer informatie over het beleid, de nieuwe bedragen, de folders en formulieren kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. 

Bereikbaarheid ISD

Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Uitgelicht

Volg ons