2016-27 Verlaging eigen bijdrage Wmo 2017

Het kabinet heeft een aantal besluiten genomen om de zorgkosten in 2017 te verlagen.
Vanaf 1 januari 2017 gaat de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning omlaag.
Als uw huidige situatie ongewijzigd is gebleven betaalt u vanaf 2017 een lagere eigen bijdrage over uw Wmo-voorziening.

Minimale eigen bijdrage 2017

  • Voor een alleenstaande € 17,50 per maand (in 2016 € 19,40).
  • Voor een meerpersoonshuishouden  boven de AOW-gerechtigde leeftijd € 17,50
    (in 2016 € 27,80).
  • Voor een meerpersoonshuishouden onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager dan € 35.000 geldt geen eigen bijdrage meer
    (in 2016 € 27,80).

Hoogte van uw eigen bijdrage

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als uw inkomen hoger is en u hebt vermogen, betaalt u een hogere bijdrage voor uw Wmo voorziening(en). Het CAK berekent de hoogte van uw bijdrage.

Wat gaat u in 2017 betalen?

Het rekenprogramma voor 2017 is beschikbaar op de site van het CAK www.hetcak.nl. Hiermee kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen. U kunt het CAK ook bellen.

Vragen/meer informatie

Voor algemene informatie over uw eigen bijdrage en de Wmo kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Voor informatie over de hoogte van uw eigen bijdrage en facturen kunt u terecht bij het CAK.

Bereikbaarheid ISD

Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Bereikbaarheid CAK

Telefoon: (0800) 1925
Website: www.hetcak.nl

Uitgelicht

Volg ons