2016-15 Hoogte eigen bijdrage voorziening Wmo

Ik krijg een voorziening via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hoe kan ik berekenen wat mijn eigen bijdrage is?

Als u zorg krijgt vanuit de Wmo, betaalt u voor de meeste voorzieningen een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is van een aantal zaken afhankelijk. Het Centraal Administratie kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van deze eigen bijdrage op basis van de volgende gegevens:

  • uw inkomen en/of uw vermogen
  • de samenstelling van uw huishouden
  • uw leeftijd
  • de gemeente waar u woont
  • de kosten van uw voorziening(en)

Berekening maximale bijdrage

Op basis van uw persoonlijke situatie stelt het CAK een maximale periodebijdrage vast. Dat is het bedrag dat u maximaal betaalt per vier weken. Ook als u meer voorzieningen of hulp ontvangt uit één of meer wetten (zoals de Wmo en de Wlz).

Hoe lang u moet betalen hangt af van uw voorziening(en). Bij hulp bij het huishouden of begeleiding betaalt u zolang u deze voorziening krijgt, maar voor hulpmiddelen die u in eigendom krijgt gelden andere regels.

Rekenprogramma CAK

U kunt ook zelf uitrekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is met het rekenprogramma op de website van het CAK. Zorg dat u voordat u aan het rekenprogramma begint de volgende zaken bij de hand hebt (van u en eventueel dat van uw partner):

  • uw verzamelinkomen 2014
  • een eventuele aangifte inkomstenbelasting 2014
  • uw vermogensgegevens

Vragen/meer informatie

Voor algemene informatie over uw eigen bijdrage, de folder over de eigen bijdrage en de Wmo kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Voor informatie over de hoogte van uw eigen bijdrage en facturen kunt u terecht bij het CAK.

Bereikbaarheid ISD

Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: http://www.isdbollenstreek.nl/
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Bereikbaarheid CAK

Telefoon: (0800) 1925
Website: https://www.hetcak.nl/

Uitgelicht

Volg ons