2016-13 Hulp bij het huishouden (Noordwijk)

Ik heb via de ISD sinds jaren hulp bij het huishouden. Ik heb gelezen dat een algemene voorziening voor de hulp bij het huishouden niet meer mag. Klopt dat en betekent dat iets voor mij?

Voor u betekent dat niets, omdat de algemene voorziening voor de hulp bij het huishouden niet geldt voor inwoners van de gemeente Noordwijk. U hebt een maatwerkvoorziening voor de hulp bij het huishouden.

Wat is een algemene voorziening?

Een algemene voorziening is een voorziening waar alle burgers van een gemeente gebruik van kunnen maken.

Wat is een maatwerkvoorziening?

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van één persoon. De ISD kijkt wat kan iemand nog zelf of samen met zijn eigen sociaal netwerk. En welke aanvullende noodzakelijke hulp nodig is.

Een schoon en leefbaar huis

De raad van Noordwijk heeft in april 2016 besloten om vanaf 1 januari 2017 voor iedereen die hulp bij het huishouden (licht huishoudelijk werk) nodig heeft de maatwerkvoorziening ‘een schoon en leefbaar huis’ in te voeren. 

Als u via de ISD al hulp bij het huishouden hebt, dan hebt u in april 2016 hierover persoonlijk een brief gekregen. In deze brief staat dat de ISD u voor 1 oktober 2016 informeert wat ‘een schoon en leefbaar huis’ inhoudt en wat dit voor u betekent vanaf 1 januari 2017.

Geen brief ontvangen

Hebt u geen brief ontvangen en hebt u wel hulp bij het huishouden via de ISD? Neemt u dan contact op met de ISD.

Meer informatie

Voor meer informatie over hulp bij het huishouden kunt u contact opnemen met de ISD.

Bereikbaarheid ISD

Telefoon : (0800) 95 67 000 (gratis)
Website : www.isdbollenstreek.nl
E-mail  : info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk : bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats
Dit kan via een persoonlijk bezoek aan het Lokaal Loket, Zorgloket, Wmo Adviescentrum van uw woonplaats, via de website www.isdbollenstreek.nl, per mail via info@isdbollenstreek.nl of via de telefoon (0800) 9567 000 (gratis).

Uitgelicht

Volg ons