2016-10 Bijstandsuitkering en verblijf in buitenland

Ik ontvang een bijstandsuitkering en wil op vakantie naar het buitenland. Moet ik dit melden bij de ISD en heeft mijn vakantie/verblijf in het buitenland consequenties voor mijn uitkering?

Als u naar het buitenland gaat, moet u dit minimaal vier weken van tevoren schriftelijk aan de ISD doorgeven. Voor een vakantie in Nederland is dat niet nodig. De ISD verwacht wel dat u uw post opent en leest tijdens uw vakantie, zodat u op tijd kunt reageren op een oproep van de ISD.

Hoe lang naar het buitenland met uw uitkering?

U mag maximaal vier weken per jaar naar het buitenland met behoud van uw uitkering.

Pensioengerechtigde leeftijd bereikt

Hebt u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en ontvangt u een aanvullende uitkering op grond van de Participatiewet? Dan mag u maximaal 13 weken per jaar in het buitenland verblijven. U kunt uw vakantieverzoek bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) indienen.

Niet op tijd terug

Bent u niet op tijd terug van uw verblijf in het buitenland, dan kan uw uitkering worden beëindigd. Dit geldt ook als u door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte, niet op tijd terug kunt komen. Over de periode dat u langer wegblijft dan de maximale periode van vier weken, ontvangt u geen uitkering. Als de uitkering beëindigd is moet u opnieuw een aanvraag indienen. De uitkering gaat niet eerder in dan de dag van de nieuwe aanvraag.

Hoe melden

U kunt uw verblijf in het buitenland melden via het mutatieformulier dat u van de ISD hebt ontvangen of via het aanvraagformulier vakantie. Wij adviseren u uw verblijf in het buitenland op tijd te melden.

Meer informatie

Voor meer informatie over verblijf in het buitenland kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.
Hebt u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan kunt u terecht bij de SVB.

Bereikbaarheid ISD

Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Uitgelicht

Volg ons