2015-21 Hulp bij het huishouden in 2016

Ik krijg via de ISD Bollenstreek (ISD) hulp bij het huishouden. Is er al meer bekend over de hulp bij het huishouden in 2016?

Als u een indicatie hebt voor hulp bij het huishouden die geldig is op 31 december 2015, dan krijgt u in oktober 2015 een brief van de ISD. In deze brief staat dat uw indicatie voor hulp bij het huishouden verlengd wordt tot uiterlijk 1 mei 2016. De ISD stelt uw zorgaanbieder hiervan op de hoogte.

Over de toekomst van de hulp bij het huishouden nemen de gemeenteraden in de komende maanden een besluit. Zodra meer bekend is over de hulp bij het huishouden krijgt u persoonlijk een brief van de ISD.

Persoonsgebonden budget

De verlenging van uw indicatie tot uiterlijk 1 mei 2016 geldt ook als u een Pgb hebt voor hulp bij het huishouden. In de brief die u krijgt staan ook de nieuwe bedragen voor 2016. Wij hebben de nieuwe bedragen en uw informatie al doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank.  

Geen brief ontvangen

Hebt u hulp bij het huishouden en eind oktober nog geen brief van ons ontvangen? Neemt u dan contact met ons op.

Meer informatie

Voor vragen over uw hulp bij het huishouden kunt u bij de ISD Bollenstreek terecht.

Bereikbaarheid ISD

Telefoon : (0800) 95 67 000 (gratis)
Website : www.isdbollenstreek.nl
E-mail  : info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk : bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats

Uitgelicht

Volg ons