2015-17 Uitkering en wijzigingen melden

Ik krijg iedere maand een bijstandsuitkering. Als ik af en toe iets bijverdien, ben ik dan verplicht om dit aan de ISD door te geven?

Ja, als u een bijstandsuitkering krijgt, bent u verplicht om alle wijzigingen die van invloed zijn op uw uitkering te melden. Voor het behoud van uw uitkering en het op tijd betalen van het juiste bedrag is het belangrijk dat u alle wijzigingen direct aan de ISD doorgeeft.

Voorbeelden van gegevens die u moet doorgeven:

 • U hebt een erfenis ontvangen of een geldprijs gewonnen
 • U hebt (meer) inkomsten gehad
 • U hebt een woning of andere bezittingen in het buitenland
 • U gaat  een opleiding volgen
 • U gaat samenwonen
 • Uw inwonende kinderen van 21 jaar en ouder stoppen met studeren
 • U woont niet (meer) op het adres waar u staat ingeschreven
 • Er wonen anderen op uw adres die niet staan ingeschreven
 • U krijgt weleens geld voor bepaalde werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld schoonmaak- of oppaswerk)

Bij de voorbeelden staat niet alles genoemd. Twijfelt u of u iets wel/niet moet melden, neemt u dan contact op met de ISD.

Gevolgen bij niet (tijdig)doorgeven informatie

Als u informatie die van belang is voor uw uitkering niet of niet op tijd aan de ISD hebt doorgegeven, dan wordt dat gezien als fraude. Fraude betekent dat u de teveel ontvangen uitkering moet terugbetalen en dat u (mogelijk)ook een boete moet betalen. De boete kan net zo hoog zijn als het bedrag dat u moet terugbetalen. Bij herhaalde fraude kan de boete zelfs oplopen tot 150% van het teveel ontvangen uitkeringsbedrag. Als u geen uitkering teveel ontvangen hebt maar u wel informatie te laat hebt doorgegeven, krijgt u de eerste keer een waarschuwing. Bij herhaling van het niet tijdig doorgeven van informatie kunt u een boete krijgen. Dit kan ook ondanks dat de informatie geen invloed heeft op de hoogte van uw uitkering.

Voorbeeld fraude

U hebt € 500, - teveel aan uitkering ontvangen, omdat u niet tijdig hebt doorgegeven dat u gewerkt hebt. U moet die € 500, - terugbetalen. U kunt daarnaast ook een boete krijgen van maximaal € 500, - en bij herhaling kan de boete oplopen tot maximaal € 750, -.

Wanneer is sprake van fraude

Als u teveel uitkering ontvangen hebt omdat u:

 • onvolledige en/of
 • te late en/of
 • onjuiste informatie hebt doorgegeven.

Fraudevordering voorkomen

Als u alle informatie die van belang is voor de hoogte van uw uitkering en het recht op uw uitkering op tijd aan de ISD doorgeeft, betaalt de ISD u het goede uitkeringsbedrag en voorkomt u een boete.

Advies

Voorkom een boete en geef de juiste informatie/wijzigingen direct aan de ISD door.

Vragen/meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.

Bereikbaarheid ISD

Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: http://www.isdbollenstreek.nl/
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Uitgelicht

Volg ons