2015-15 Eigen bijdrage bij meerdere voorzieningen en factuur begeleiding

Ik krijg zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Betaal ik voor de Wmo en de Wlz een eigen bijdrage en geldt daarvoor een maximum bedrag?

Als u zorg krijgt vanuit de Wmo, de Jeugdwet en de Wlz kunt u te maken krijgen met eigen bijdragen voor de voorzieningen (zoals bijvoorbeeld hulpmiddelen of begeleiding) die u hebt.

Het CAK bepaalt  de hoogte van deze eigen bijdrage en de bijdrage is afhankelijk van:

  • uw inkomen
  • de samenstelling van uw huishouden
  • uw  leeftijd
  • de zorg, hulp, voorziening, of persoonsgebonden budget (pgb) die u hebt

Berekening maximale bijdrage

Op basis van uw persoonlijke situatie stelt het CAK een zogenaamde maximale periodebijdrage vast.
U betaalt per periode van vier weken nooit meer dan de maximale periodebijdrage. Ook niet als u meerdere voorzieningen of hulp ontvangt uit één of meer wetten (zoals de Wmo, de Wlz, Jeugdzorg).

Als u bijvoorbeeld via de Wmo en de Wlz zorg ontvangt, betaalt u voor deze voorzieningen samen nooit meer dan de maximale periodebijdrage.  Hoe lang u moet betalen hangt af van de voorziening. Bij hulp bij het huishouden of begeleiding betaalt u zolang u deze voorziening krijgt, maar voor hulpmiddelen die u in eigendom krijgt gelden andere regels.

Factuur CAK voor eigen bijdrage begeleiding 2015

Uw zorgaanbieder geeft aan het CAK door hoeveel uur zorg u hebt gehad. Het CAK berekent vervolgens uw eigen bijdrage.  Als uw aanbieder de gegevens nog niet heeft doorgegeven aan het CAK  dan kan het zijn dat u een factuur over meerdere maanden krijgt. U moet er dan rekening mee houden dat u deze factuur met terugwerkende kracht moet betalen aan het CAK.

Betalingsregeling

Het CAK heeft mogelijkheden tot het maken van een betalingsregeling. Op de website van het CAK kunt u hier meer informatie over vinden.

Vragen/meer informatie

Voor algemene informatie over uw eigen bijdrage en de Wmo kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Voor informatie over de hoogte van uw eigen bijdrage en facturen kunt u terecht bij het CAK.

 Bereikbaarheid ISD

Telefoon: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website: http://www.isdbollenstreek.nl/
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum van uw woonplaats.

Bereikbaarheid CAK

Telefoon: (0800) 1925
Website: https://www.hetcak.nl/

Uitgelicht

Volg ons