2015-14 Financiële mogelijkheden voor mensen met een laag inkomen

Ik heb een laag inkomen en weinig vermogen. Welke regelingen en mogelijkheden zijn er om mij financieel te ondersteunen?

De mogelijkheden vanaf dit jaar zijn:

 • een Persoonsondersteunend budget (POB) of
 • de Inspanningspremie
 • individuele bijstand
 • Wat is het persoonsondersteunend budget (POB)?

Het POB is een vast bedrag dat u kunt besteden voor noodzakelijke kosten van het bestaan. U kunt het bedrag gebruiken voor bijvoorbeeld de  aanschaf/vervanging van huishoudelijke apparaten of andere noodzakelijke kosten zoals de eigen bijdrage voor een bril of de tandarts.

 Wanneer komt u in aanmerking?

 • U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en
 • U (en uw eventuele partner) hebt minimaal 12 maanden een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen is gedurende die periode niet hoger dan de vermogensgrens en
 • U (en uw eventuele partner) hebben geen uitzicht op inkomensverbetering.

Dit geldt bijvoorbeeld als:

 • U fulltime werkt of
 • U het volledige aantal uren werkt dat u kunt/mag werken (en eventueel daarnaast een aanvullende uitkering krijgt) of
 • U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen of
 • U een uitkering WAO/WIA/ZW krijgt en bent ontheven van de arbeidsverplichtingen.

Wanneer komt u in niet aanmerking?

 • U hebt een arbeidsverplichting. Mogelijk komt u in aanmerking voor de inspanningspremie.
 • U hebt de pensioengerechtigde leeftijd of u bent jonger dan 21 jaar.
 • U bent ouder dan 21 jaar en u volgt een studie als bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de studiefinanciering.
 • U hebt minder dan 12 maanden geleden een langdurigheidstoeslag of een inspanningspremie of POB ontvangen.
 • Uw partner voldoet niet aan de voorwaarden van het POB.

Hoe hoog is uw tegemoetkoming?

 • Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
 • Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- per jaar.

Inspanningspremie

De inspanningspremie is een premie die u kunt ontvangen als u voldoende inspanningen verricht om uit te stromen naar werk. U kunt het bedrag gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf/vervanging van huishoudelijke apparaten of andere noodzakelijke kosten.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U bent 27 jaar of ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en
 • U hebt op het moment van aanvraag en in de periode van de 12 maanden daarvoor een uitkering op grond van de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW of IOAZ en
 • U hebt een arbeidsverplichting en
 • U werkt niet / u werkt nog niet het volledige aantal uren dat u kunt/mag werken
 • U hebt de afgelopen 12 maanden aantoonbaar inspanningen verricht die gericht zijn op het vinden van werk. Ook uw eventuele partner voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Wanneer komt u niet aanmerking

 • U voldoet niet of onvoldoende aan de arbeidsverplichtingen. U hebt de afgelopen 12 maanden een maatregel (verlaging van de uitkering) opgelegd gekregen die verband houdt met uw arbeidsverplichtingen.
 • U hebt de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U bent jonger dan 27 jaar.
 • U ontvangt nog geen 12 maanden een uitkering op grond van de Participatiewet (voorheen WWB), Ioaw of Ioaz.
 • U hebt minder dan 12 maanden geleden een langdurigheidstoeslag of een inspanningspremie of POB ontvangen.

Hoe hoog is uw tegemoetkoming?

 • Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
 • Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar

Wat is individuele bijzondere bijstand?

Individuele bijzondere bijstand is een (gehele of gedeeltelijke) bijdrage voor noodzakelijke kosten die u vanwege bijzondere omstandigheden moet maken en die u zelf niet kunt betalen. Bij bijzondere bijstand is altijd sprake van maatwerk.

 Wat zijn de voorwaarden om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen?

 • Het zijn kosten die uit bijzondere omstandigheden zijn ontstaan.
 • Het zijn noodzakelijke kosten die u moet maken. Soms moet die noodzaak door een arts of andere deskundige zijn vastgesteld.
 • U kunt de kosten nergens anders geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen, ook niet door uw zorgverzekeraar bijvoorbeeld.
 • U moet altijd aantonen dat u de kosten maakt.
 • U moet de bijzondere bijstand aanvragen vóórdat u de kosten maakt.
 • Als u een POB of een inspanningspremie hebt gehad moet u aantonen waarom u de kosten niet kunt betalen uit het POB of de inspanningspremie.

Meer informatie

Voor meer informatie over het POB / de inspanningspremie, bijzondere bijstand, de folder en het aanvraagformulier kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Dit kan via een persoonlijk bezoek aan het Lokaal Loket, Zorgloket, Wmo Adviescentrum van uw woonplaats, via de website http://www.isdbollenstreek.nl/, per mail via info@isdbollenstreek.nl of via de telefoon (0800) 9567 000 (gratis).

Uitgelicht

Volg ons